Logotyp vinařství



Klient: Vinařství Rochůz

Nerealizovaný návrh logotypu a etiket pro vinařství Rochůz.

Logotyp občanského sdružení



Klient: Otevřené Brno

Nerealizovaný návrh logotypu pro brněnské občanské sdružení.

Logotyp společnosti



Klient: Cool Truck

Logotyp distributora klimatizací pro nákladní vozy.

Typografická kresba



Klient: Tomáš Juriga

Typografická kresba včely pro etiketu na med.

Logotyp nakladatelství



Klient: Pálava Publishing
Logotyp vinné investiční sbírky



Klient: Vladimíra Mrázová
Logotyp nakladatelství



Klient: nakladatelství Kolem
Logotyp studentského projektu



Klient: Inspirativní rána
Logotyp ezoterického vetrhu



Klient: agentura Gandalf
Logotyp jazykové školy



Klient: Filozofická fakulta Univerzity Palackého
Logotyp kulturní instituce



Klient: Janáčkova filharmonie Ostrava

Nerealizovaný návrh logotypu pro Jánáčkovu filharmonii Ostrava.

Logotyp akademického projektu



Klient: Univerzita Palackého v Olomouci

Návrh logotypu pro webové stránky akademického projektu Univerzity Palackého v Olomouci.

Logotyp návštěvnického centra



Klient: město Nový Jičín
Typografická ilustrace



soukromá akce

Grafický motiv pozvánky na čtyřicátniny čtyř čtyřicátníků.

Logotyp sociálního projektu



Klient: BrnoLive
Logotyp vinařského sdružení



Klient: vinařské sdružení VOC Modré hory

Motto z logomanuálu:
Pět sousedících vinařských obcí vyrábějící jedinečné víno z modrých hroznů…
…pět hroznových bobulí vyjadřující harmonii a kvetoucí spolupráci jednoho mikroregionu na jihu Moravy.

Logotyp instituce



Klient: Centrum zahraničních studií Masarykovy univerzity
Logotyp instituce



Klient: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Nerealizovaný návrh.

Pictogram



Klient: Galén

Pictogram byl použit jako hlavní motiv grafické úpravy básnické sbírky Jiřího Dědečka Slizské písně. Bohužel se do něj autor nezamiloval – návrh nebyl realizován.

Logotyp kulturního projektu



Klient: agentura Gandalf, s. r. o.

Logotyp přeshraničního česko-rakouského putovního divadelního projektu.

Logotyp firmy



Klient: Elektrowin, a. s.

Nerealizovaný návrh logotypu pro společnost recyklující staré elektrospotřebiče.

Logotyp neziskové organizace



Klient: agentura Bílý medvěd PR, s. r. o.

Logotyp pro neziskovou organizaci ADHD – Asociace dospělých a hyperaktivních dě­tí.

Logotyp univerzity



Klient: Univerzita Hradec Králové

Nerealizovaný návrh.

Logotyp šipkařského družstva



Klient: Tribuna Darts Vyškov
Logotyp oděvní kolekce



Klient: SSIRENEE

Logotyp oděvní kolekce Silvie Škráškové a Emílie Dosoudilové.

Logotyp vinařství



Klient: Zemědělské družstvo Němčičky
Logotyp města



Klient: Statutární město Olomouc

Nerealizovaný návrh ze soutěže na logotyp a jednotný vizuální styl města Olomouce.

Logotyp vzdělávacího projektu



Klient: Host

Logotyp je součástí vizuálního stylu projektu „Formování kompetencí středoškolských učitelů v oblasti filmové, mediální a divadelní výchovy“.

Logotyp firmy



Klient: AC VYškov

Nerealizovaný návrh pro společnost poskytující internetové připojení.

Logotyp vinařského sdružení



Klient: vinařské sdružení V8

Nerealizovaný návrh.

Logotyp regeneračního studia



Klient: Romana Šlézarová
Logotyp nakladatelství



Klient: Druhé město
Logotyp Libora Stavjaníka



Klient: Libor Stavjaník

Logotyp zvlášť navržený jako slepotiskové razítko k signování originálních fotografií.

Logotyp výstavy



Klient: agentura Gandalf, s. r. o.
Logotyp vinařství



Klient: Vinařství Sonberk

Logotyp spolu s etiketou a adjustáží lahve byl oceněn v soutěži Design centra České republiky „Vynikajicí design 2004“.

Logotyp kulturního projektu



Klient: Virtual Intercultural Context

Nerealizovaný návrh.

Logotyp fotografické agentury



Klient: TOAST

Logotyp zpracovaný pro fotografické studio Dušana Tomáška a Libora Stavjaníka.

Logotyp básnického festivalu



Klient: Petrov

Festival Poezie bez hranic, konaný v Olomouci v letech 2001–2004, pořádalo nakladatelství Petrov. Jeho logotyp tedy parafrázuje logotyp pořadatelského nakladatelství.

Logotyp kreativního sdružení



Klient: United Heads

Nerealizovaný návrh.

Logotyp nakladatelství



Klient: Petrov
Logotyp a hlavička časopisu



Klient: Neon

Kulturní časopis Neon, zabývající se převážně literaturou, vycházel v letech 1999–2000.

Logotyp a hlavička časopisu



Klient: Biograph

Časopis Biograph se věnoval filmu a novým médiím.

Logotyp pracovní a studijní agentury



Klient: Gremium ES
Logotyp reklamní agentury



Klient: agentura Gandalf, s. r. o.
Logotyp kulturní agentury



Klient: agentura nového umění, vědy a techniky Agnum

Nerealizovaný návrh.

Logotyp hudební agentury



Klient: agentura Mersey
Logotyp tiskárny



Klient: Grafické podniky Kusák, s. r. o.
Logotyp softwaru



Klient: Multi Micro Modula
Logotyp grafického studia



Klient: Typografická úderka

Logotyp grafického studia Typografická úderka působícího v letech 1992–1995, které tvořili Zdeněk Mezihorák a Bedřich Vémola.